Plan je moestuin - het 4 jarenplan!

moestuin-plannen-sHet is goed om je moestuin te plannen. Met een m2 tuin is plannen niet zo goed te doen, maar wanneer je vier metertuinen hebt of een grotere moes- of volkstuin, is het goed om jaarlijks een planning te maken van wat je wilt telen en waar.
Wanneer je aardappels ieder jaar op het zelfde stuk grond zou gaan telen, dan komen er op den duur hele kleine aaltjes in de grond die aardappelmoeheid veroorzaken. De aardappelplant gaat flauw hangen en niet meer groeien, waardoor er dus ook geen aardappelen meer aan komen. Zo is dat ook met kool; wanneer je die te veel jaren of te korte tijd achter elkaar op dezelfde grond teelt, komt er knolvoet in, een ziekte die een verdikking en vergroeiing aan de wortel geeft, zodat er geen kool meer inkomt en de plant omkiept.

Om dit soort problemen te voorkomen kun je het best een 4 jarenplan met vruchtwisseling maken. Hoe ziet dat eruit?! Je deelt op papier je tuin in vieren en die vier gedeelten ga je dan jaarlijks rouleren.

De reden om vruchtwisseling toe te passen, is niet alleen om te voorkomen dat er bodeminsecten en ziekten in de grond komen. De verschillende plantengroepen hebben immers ook andere voedingsbehoeften en bovendien hebben ze niet allemaal evenveel actieve organische stof nodig.

Hoe gaat u te werk? Kijk HIER.

Ga naar boven