Bedankt dat u onze website bezoekt.

Na 50 jaar Agri Centrum is onze winkel overgenomen en gaat deze voortaan verder als De Bruijn, Dier & tuin.

 klik hier om naar onze nieuwe website te gaan!

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website "agricentrum.nl" de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De maker van de website "agricentrum.nl" is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. De maker van de website "agricentrum.nl" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Copyright © 2008 - 2020 Agri Centrum de Bruijn

Alle Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website "agricentrum.nl". Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke strekking is expliciet verboden.

Ga naar boven